Eesti Kunstiakadeemia
Logi sisse

Õppekava: Urbanistika 2012


Haridustase Magistriõpe
Kvalifikatsioon Tehnikateaduse magistrikraad
EHIS kood 3356
Registreerimise kuupäev 23.08.2004
Õppekava grupp Arhitektuur ja ehitus
Akrediteerimise kuupäev
Akrediteeringu lõpp
Õppekava lühend MUR
Õppekava keel Inglise keel
Nominaalne õppeaeg 2 aastat
Õpingute üldmaht 120 EAP
Kohustuslike ainete maht 109 EAP
Kohustuslike vabaainete maht 11 EAP

Eesmärk

Kui linnad ja linnastud muutuvad üha enam keerukamaks, vajab ka nende juhtimine ja haldamine uusi analüüsimise ja sekkumise vahendeid. Õppekava eesmärgiks on erinevate linnaliste protsesside kirjeldamine ja nende protsesside efektiivse ja loomingulise juhtimise abivahendite tutvustamine. Õppekava pakub:
- piisavat teoreetilist baasi, et mõista ajalooliste ja kaasaegsete linnade olemust ja arengut;
- praktilisi uurimisoskusi, et olla võimeline analüüsima linnalisi situatsioone terviklikul ja mitmekülgsel viisil;
- oskusi luua terviklikke ja loomingulisi lahendusi linnaliste probleemide lahendamiseks;
- teadmisi, mil moel Eesti linnade probleeme kõrvutada rahvusvahelise kogemusega.

Õppekava õpiväljundid

Õppekava annab piisava teadmise urbanistika interdistsiplinaarsest olemusest ja professionaalsed oskused osaleda kaasaegse linna uurimistegevuse, poliitika ja halduse valdkondades.
Õpiväljundid: - teadmised uurimise metodoloogiast ja teadusfilosoofiast ning nende ajaloolisest taustast urbanistika valdkonnas; - arusaamine linna ajaloolisest vormist ja ruumilistest, sotsiaalsetest, majanduslikest ning kultuurilistest aspektidest linnastumise protsessis; - teadmised kaasaegsete linnade probleemidest ja suundumistest; - teadmised meedia ja kujutavate kunstide mõjust linnade kujunemisel ja nende informatiivsusest linnade mõistmisel; - arusaamine inimeste ja ruumi suhetest ning kasutaja vaatepunktist linnaehituses ja –planeerimises; - hea oskuse kasutada kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid meetodeid ruumilises analüüsis; - piisav teadmine planeerimise süsteemidest ja vahenditest koos rõhuga linna korraldamisel, juhtimisel ja strateegilisel visioonil: - piisavad oskused kirjaliku, graafilise ja meedia representatsiooni valdkonnas, mis lubab tegutseda avalikus ja professionaalses taustsüsteemis.

Õppekava ülesehitus

Õppekava sisaldab üldõppe teooriaaineid (15 EAP), eriala teooriaaineid (17 EAP), eriala praktilisi aineid (47 EAP), valik- ja vabaaineid (11 EAP) ja magistritööd (30 EAP).

Vastuvõtt

Magistriõppesse võivad kandideerida isikud, kellel on bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Täpsem informatsioon Eesti Kunstiakadeemia kodulehelt www.artun.ee

Lõpetamise tingimused

Õppekava on täies mahus täidetud, kui üliõpilane on sooritanud õppekavas ettenähtud kohustuslikud õppeained, täitnud muud õppekavas esitatud nõuded ning kaitsnud magistritöö.

Lõpetamisel saadud diplomi või kraadi nimetus

Tehnikateaduse magister

Lõpetamise dokument

Diplom, akadeemiline õiend eesti ja inglise keeles

Õpingute jätkamise võimalused

Doktoriõpe
Vaata õppekavaaineid

eten